Tärkeitä lukuja 2023

Vuoden 2023 sosiaalivakuutusmaksut ja verovapaat kustannusten korvaukset on taas vahvistettu.

Työntekijän osalta eläkevakuutusmaksut säilyivät ennallaan. TyEL-maksun suuruus on 17-52 -vuotiailta edelleen 7,15 % ja 53-62 -vuotilailta 8,65 %. Jos työntekijä on 63-67-vuotias, on maksun suuruus 7,15 %.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 18 -vuotta täyttäneiltä 1,5 %. Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 %.

Päivärahamaksu (peritään ennakonpidätyksen mukana) on 1,36 %. Tämä koskettaa 16-67 -vuotiaita eikä sitä peritä alle 15.703,00 euron vuosituloista. Yrittäjän kohdalla päivärahamaksu on 1,59 % ja se määräytyy YEL-työtulon perusteella. Päivärahamaksuihin tuli siis pieni korotus.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu eli vanhalta nimeltään sotumaksu nousi ja on 1,53 % vuonna 2023.

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 26,20 % ja keskimäärin työnantajien kokonaismaksu 24,84 %.

Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,52 %.

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksissa ei tapahtunut mainittavia muutoksia.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset muuttuivat vuodelle 2023:

  • kilometrikorvaus on 0,53 e/km
  • kokopäiväraha on 48 euroa
  • osapäiväraha on 22 euroa
  • ateriakorvaus on 12 euroa
  • yömatkaraha on 15 euroa
  • rajanylitysraha on 18 euroa

Luontoisetuarvoista puhelinedun määrä säilyi ennallaan eli 20 e/kk. Ravintoedun verotusarvo on 8 euroa eli ateriakustannusten vähimmäismäärä = lounassetelin verotusarvo vähintään. Enimmäismäärä on 12,70 euroa eli lounassetelin nimellisarvo, jolloin verotusarvoon 9,53 euroa.

Jaa postaus

Katsoitko jo nämä?