L

Talouden palaset kohdalleen luotettavan kumppanin kanssa

Fantasy Accounts Oy on auktorisoitu pieni tilitoimisto Espoossa.

Tarjoamme kotimaisille pk-yrityksille niin talous- ja palkkahallinnon kuin yrityshallinnon palveluita. Toimintamme ydinarvoja ovat arvostus ja avoimuus, ammattitaito ja sen kunnioittaminen sekä luotettavuus ja rehellisyys. Haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan, menestymään.

Taloushallinto – kirjanpito

Kirjanpito ja sen järjestäminen ovat jokaisen yrityksen ja yhteisön lakisääteisiä velvoitteita. Yrityksessä tehtävien päätösten tueksi kirjanpito tuottaa tärkeää informaatiota. Meidän tehtävämme on huolehtia kirjanpidon ja sen informaation ajantasaisuudesta niin, että ne tukevat yrityksen toimintaa ja johtamista. Kun palvelukokonaisuus on yhdessä mietitty, vapautuvat yrittäjän voimat olennaiseen, siihen bisneksen tekemiseen.

Kirjanpidon palveluihin kuuluvat aina mm. kuukausikirjanpito, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, raportointi, tilinpäätös ja veroilmoitus, tarvittaessa myös konsernitilinpäätös.

TAL_Logo_RGB_2022_auktorisoitu_jäsen_50Black_xs
Kirjanpito Pääkaupunkiseutu
Visma Fivaldi product icon_Visma Fivaldi ver 2
Procountor_a+_Logo_blue_rgb
eTasku_logo_black

Sähköinen taloushallinto
vs. perinteinen paperinen kirjanpito?

Taloushallinto voidaan hoitaa kokonaan sähköisesti tai perinteiseen tapaan paperiaineiston pohjalta. Käytössämme oleva Visma Fivaldi -ohjelmisto antaa mahdollisuudet kumpaankin tai hybridiin, joka on jotain sähköisen ja paperisen väliltä; esimerkkinä vaikkapa myyntilaskutus Fivaldista käsin ja kaikki muu papereina. Opastamme mielellämme Visma Fivaldin käytössä.

Kuittikasa kenkälaatikossa on mennyttä maailmaa, kun käyttöön otetaan e-Tasku. Puhelimeen ladataan applikaatio, jonka avulla kuitit kuvataan ja siirretään vaivattomasti kirjanpitoon.

Kokonaan sähköisen taloushallinnon etuja on kaiken datan ja informaation tallettaminen pilvipalveluihin, jolloin ne ovat seurattavissa reaaliaikaisesti. Myynti- ja ostolaskut voi käsitellä järjestelmässä milloin tahansa, ja raportteihin pääsee käsiksi aina.

Voimme tehdä kirjanpitoa myös asiakkaan omassa ProCountor -ympäristössä tai se voidaan ottaa käyttöön kauttamme.

Kirjanpito ja Tilitoimisto

Palkkahallinto ja HR

Palkka- ja henkilöstöhallinto ovat yrityksen hallinnon tärkeimpiä osa-alueita, ovat sitten kyseessä yrittäjän tai työntekijöiden palkat. Lait ja säädökset muuttuvat tiuhaan, ja palkkahallinnon on pysyttävä muutoksissa mukana. Tehtävämme on huolehtia palkkahallinnon asianmukaisuudesta ja siitä, että yrityksen johto on tietoinen kaikista henkilöstöhallintoon vaikuttavista muutoksista.

Palkkahallinnon palvelut

Palkkahallinnon palveluihimme kuuluvat palkanlaskennan lisäksi palkkojen maksatus ja raportointi palkkalaskelmina niin palkansaajille kuin yritykselle. Laskemme lomapalkat, hoidamme matkalaskut asianmukaisina maksuun, teemme kaikki tarvittavat viranomaisilmoitukset ja opastamme työsuhdeasioissa. Yhteiskäyttöisten taloushallinnon ohjelmien arkitoimissa opastamme, autamme ja tuemme. Mikäli yrityksellä on sähköisenä jokin HR- tai työvuorojärjestelmä, voidaan yleisimmistä järjestelmistä siirtää tiedot Visma Fivaldin palkanlaskentaan kätevästi rajapinnan avulla.

Tilitoimisto

Asiantuntijapalvelut

Mutkia matkassa? Autamme yrityksen perustamisessa, kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä toiminnan lopettamisessa, kun sen aika on tullut. Taloushallinnon erityiset raportoinnit tehdään oikeaan aikaan ja räätälöidään kulloisiinkiin tarpeisiin sopiviksi.

Yritysverotus on vaativa laji, eteen voi tulla vaikka minkälaisia kysymyksiä. Osallistumme tarvittaessa mielellämme esimerkiksi verotarkastuksiin.

Autamme verotuksen ennakkoratkaisujen hakemisessa ja huolehdimme tarvittavista verovalituksista ja -oikaisuvaatimuksista. Seuraamme tiiviisti sekä yhtiön että yrittäjän tuloverotusta ja yhteisymmärryksessä huolehdimme siitä, että esimerkiksi ennakkoverotus on aina sopivalla tasolla. Autamme aina, kun vaikkapa yritysrakenteen muutos tulee ajankohtaiseksi, toteutamme sulautumisia, jakautumisia, liiketoimintasiirtoja tai yhtiömuodon muutoksia. Mikäli yritys kaipaa taloushallinnon kehittämisen tueksi talouspäällikön tai controllerin palveluita, suunnittelemme ne sopiviksi.

palvelut yhteistyökumppani

Lakipalvelut

Olemme Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n yhteistyökumppani. Heikkilä & Co on vuonna 1993 perustettu yritysten ja yrittäjien täyden palvelun asianajotoimisto.  

Kauttamme voitte tilata mm. seuraavia Heikkilä & Co:n juristien laatimia lakipalvelutuotteita ja asiakirjoja: 

Asiakirjojen, kuten testamentin tai avioehdon, oikeaksi todistaminen onnistuu myös toimistollamme. 

aloitetaanko yhteistyö?