YEL-vakuutus

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus yrittäjälle. Toisin sanoen pakollinen. YEL-vakuutuksen tarvitset, jos työskentelet yrittäjänä tai ns. kevytyrittäjänä. YEL-vakuutuksen määrä pohjautuu työtuloon ja työtuloon pohjautuu mm. sosiaaliturva kuten esimerkiksi työttömyysturva ja vanhempainpäivärahat. Olennaisimpana YEL-vakuutus kerryttää yrittäjälle eläkettä.

YEL-vakuutus on otettava, jos toimit yrittäjänä omassa yrityksessäsi tai kevytyrittäjänä, ikäsi on 18-69 vuotta, yrittäjätoimintasi jatkuu vähintään neljä kuukautta ja työtulosi eli työpanoksesi arvo on vähintään 8.261,71 euroa vuodessa (vuonna 2022). YEL-vakuutus alkaa sinä päivänä, kun yrittäjyys alkaa. Yrittäjällä on 6 kk aikaa ottaa vakuutus itselleen. Vakuutus on aina henkilökohtainen ja se kattaa kaiken yrittäjätoiminnan.

Jos toiminta on vähäistä ja/tai hyvin pienimuotoista tai se kestää alle 4 kk, ei YEL-vakuutusta tarvitse ottaa.

YEL-työtulo tarkoittaa omaa arviota työpanoksen rahallisesta arvosta vuositasolla. Työtulo on hyvä määritellä alusta alkaen oikealle tasolle, koska sen mukaan lasketaan eläkekertymä sekä muu sosiaaliturva. Työtulon tulisi vastata sellaista vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä toiselle yhtä ammattitaitoiselle tekijälle kuin vakuutettu itse. On kuitenkin hyvä olla realisti ja miettiä yrityksen alkutaipaleella, että minkälaista palkkaa on ensinnäkin realistisesti mahdollista yrityksestä nostaa ja kuinka suurta YEL-maksua yrityksellä on etenkin alussa mahdollista maksaa. Jos yrityksen tulot ovat aluksi pienemmät, voi käydä hullusti liian korkeiden vakuutusmaksujen kanssa. YEL-vakuutuksen työtulon määrää voi kuitenkin nostaa helposti, kun yrityksen toiminta pääsee vauhtiin ja vakiintuu.

YEL-vakuuttamisen alaraja on 8.261,71 euroa ja yläraja 187.625,00 euroa vuodessa vuoden 2022 tasolla. Jotta voi liittyä yrittäjän työttömyyskassaan jäseneksi, tulee työtulon olla vähintään 13.573,00 euroa vuodessa (2022). YEL-vakuutus kattaa esim. sairastumisen ja työttömyyden ja jos työtulo on riittävällä tasolla ja yrittäjä on liittynyt työttömyyskassan jäseneksi, voi saada myös ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

YEL-vakuutuksen voi maksaa joko yrittäjä itse tai yritys. Tämä on yrittäjän itsensä päätettävissä. Eläkevakuutusyhtiö lähettää valinnan mukaan laskut joko yrittäjälle henkilökohtaisesti tai yritykselle yrityksen nimellä. Jos yrittäjä maksaa YEL-vakuutuksen itse, saa hän vähentää vakuutusmaksut kokonaisuudessaan omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Jos lasku menee yritykselle, saa yritys vähentää vakuutusmaksut yhtiön verotuksessa. Koska YEL-vakuutus on viime kädessä henkilökohtainen, vastaa yrittäjä kuitenkin itse viime kädessä siitä, että laskut tulevat maksetuksi.

Kumpi sitten kannattaa, vähentää vakuutusmaksut  yrityksen verotuksessa vai henkilökohtaisessa verotuksessa? Jos olet toiminimiyrittäjä, kannattaa miettiä kumpi tapa on edullisempi. Yleensä voisi sanoa, että toiminimiyrittäjän kannattaa vähentää YEL-vakuutusmaksut henkilökohtaisessa verotuksessa. Näin siksi, että vähennykset tulee silloin ansiotuloihin eikä pääomatuloihin. Vakuutusmaksut voi vähentää myös puolison verotuksessa, jos esimerkiksi omat ansiotulot ovat pienet. Jos taas ansiotulot ovat pienet ja ansiotulojen veroprosentti on pieni eikä maksuja voi hyödyntää puolison verotuksessa, kannattaa vähentää maksut yrityksen kuluna. Tällöin vähennyksen vaikutus voi kohdistua myös osin pääomatulona verotettavaan osuuteen yrityksen tulosta. Näin siis tilanteissa, jossa toiminimen oma pääoma on positiivinen eikä ole erikseen tehty vaatimusta esim. veroilmoituksella siitä, että koko tulo verotetaan ansiotulona. Jos ansiotuloja ei ole ollenkaan, kannattaa maksut vähentää yrityksen kuluna, koska yritykselle voidaan vahvistaa tappio verotuksessa. Lisäksi esim. toiminimiyrittäjä on oikeutettu yrittäjävähennykseen verotuksessa ja mitä pienempi tulo, sitä pienempi yrittäjävähennys. Tämäkin siis kannattaa huomioida!

Jos yrityksesi on yhtiömuotoinen, on yleensä edullisinta vähentää maksut yrityksen kuluna. Se kannattaa kuitenkin huomioida, että vakuutusmaksujen vähentäminen yrityksen kuluna edellyttää sitä, että vakuutusmaksut on myös yrityksen maksettava.

Tilitoimistosi ja kirjanpitäjäsi auttaa sinua näissä asioissa ja laskee tarpeen mukaan mikä tapa on edullisinta juuri sinulle verotuksellisesti. Kaikissa tapauksissa huolehdi siitä, että sinulla on YEL-vakuutus, jos olet velvoitettu sen ottamaan ja että maksut tulee vähennettyä jollain tapaa verotuksessasi (mutta vain yhteen kertaan).

Jaa postaus

Katsoitko jo nämä?

Kustannustuki 5

Kustannustuen viides hakukierros alkaa tänään 21.12.2021. Tukea voi hakea Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta klo 9:00 alkaen.

Lue lisää »