medical stethoscope and mask composed with red foiled chocolate hearts

Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa

Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä sen sisällöstä ja toteuttamisesta. Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Yrittäjä ja muu omaa työtä tekevä henkilö voi vapaaehtoisesti järjestää itselleen työterveyshuollon. Tässä keskitytään nimenomaan yrittäjän työterveyshuollon kustannuksiin ja niiden …

Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa Lue lisää »