Yleinen

Tärkeitä lukuja.

Tärkeitä lukuja 2023

Vuoden 2023 sosiaalivakuutusmaksut ja verovapaat kustannusten korvaukset on taas vahvistettu. Työntekijän osalta eläkevakuutusmaksut säilyivät ennallaan. TyEL-maksun suuruus on 17-52 -vuotiailta edelleen 7,15 % ja 53-62 -vuotilailta 8,65 %. Jos työntekijä on 63-67-vuotias, on maksun suuruus 7,15 %. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 18 -vuotta täyttäneiltä 1,5 %. Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 %. Päivärahamaksu (peritään ennakonpidätyksen mukana) on …

Tärkeitä lukuja 2023 Lue lisää »

Luottotietolain uudistus – maksuhäiriömerkinnät

Luottotietolaki uudistuu 1.12.2022 alkaen ja samalla tulee muutoksia maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin. Uuden lain mukaan maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekistereistä kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon velan maksamisesta. Tämä säilytysajan lyhentäminen koskee yleisimpiä henkilöluottotietoja ja myöskin yritysluottotietoja. Jos velalliselle tulee uusi maksuhäiriömerkintä, se ei jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen merkinnän säilytysaika on itsenäinen. Maksuhäiriömerkintä on aina …

Luottotietolain uudistus – maksuhäiriömerkinnät Lue lisää »

Fantasy Accounts

Lakipalvelut

Fantasy Accounts on aloittanut yhteistyön Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n kanssa. Heikkilä & Co on vuonna 1993 perustettu yritysten ja yrittäjien täyden palvelun asianajotoimisto. Kauttamme voitte tilata jatkossa mm. seuraavia Heikkilä & Co:n juristien laatimia lakipalvelutuotteita ja asiakirjoja: testamentti puolisoiden välinen testamentti avioehto edunvalvontavaltakirja osakassopimus Asiakirjojen, kuten testamentin tai avioehdon, oikeaksi todistaminen onnistuu myös toimistollamme. …

Lakipalvelut Lue lisää »

medical stethoscope and mask composed with red foiled chocolate hearts

Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa

Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä sen sisällöstä ja toteuttamisesta. Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Yrittäjä ja muu omaa työtä tekevä henkilö voi vapaaehtoisesti järjestää itselleen työterveyshuollon. Tässä keskitytään nimenomaan yrittäjän työterveyshuollon kustannuksiin ja niiden …

Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa Lue lisää »

Henkilötunnus

Henkilötunnus – uudistus 1.1.2023

Vuoden 2023 alusta on tarkoitus tulla voimaan uudistus koskien henkilötunnuksia. Uudistuksen jälkeen henkilötunnusta ei saisi enää käyttää henkilöllisyyden todentamiseen. Myös muodon on tarkoitus muuttua. Nykyisessä mallissa on olemassa vain rajallinen määrä tunnuksia kullekin päivälle ja osa on käymässä vähiin. Siksi siis uudistus muotoon. Henkilötunnuksiin on tulossa uusia välimerkkejä kuten esim. 2000-luvulla syntyneille A-kirjaimen lisäksi lisää …

Henkilötunnus – uudistus 1.1.2023 Lue lisää »