Yrityksen perustaminen ja yhtiömuodon valinta

Yrityksen perustamisen vaiheet ovat tunnetusti mm. yhtiömuodon valinta, liiketoimintasuunnitelman tekeminen, starttirahan hakeminen (jos on siihen oikeutettu), itse yrityksen perustamisilmoitus, rekisteröinnit ja ilmoitukset, mahdolliset lupa-asiat, taloushallinnon järjestäminen ja hoito, markkinointi, vakuutukset ja niin edelleen.

Mutta mikä yhtiömuoto olisi sitten sopiva? Miten se valitaan ja miten se perustetaan?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli tuttavallisemmin toiminimi soveltuu ehkä parhaiten yritysmuodoksi sellaiselle yritykselle, jonka liikevaihto on maltillista tai verotettava tulo jää maltillisemmaksi eikä ole tarpeellista hankkia esimerkiksi suurta varastoa, kalliita koneita tai ei ole tarvetta suurille lainoille. Näin siksi, että toiminimiyrittäjän yrityksen varat ja omat varat ovat käytännössä sama asia. Parhaiten toiminimi sopii mm. palvelualan yrittäjille. Katsoisin myös, että välttämättä toiminimi ei ole paras yhtiömuoto sellaiselle, jolla on paljon työntekijöitä tai tarve niille. Toiminimellä voi olla työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa, mutta toiminimi ei voi maksaa itselleen eli yrittäjälle palkkaa eikä siten ole oikeutettu palkansaajan tavoin esim. henkilökuntaetuihin. Myöskään puolisolle tai alle 14-vuotiaalle lapselle ei voi maksaa palkkaa, jos he työskentelevät yrityksessä. Perustaminen voidaan tehdä joko Omaverossa tai PRH:n palvelussa sähköisesti tai paperilomakkeilla. Suosittelen perustamista PRH:n palvelussa, jotta yritys merkitään kaupparekisteriin ja saa näin ollen suojaa mm. nimelle.

Ohessa linkki erinomaiseen Tilisanomien kirjoitukseen aiheesta sekä linkki PRH:n sivuille toiminimen perustamiseen.

Toiminimen ABC

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh.html

 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä ja ne on perustettava ja rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa perustamisesta. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Avoimessa yhtiössä taas on oltava vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä. Ero äänettömän yhtiömiehen ja vastuunalaisen yhtiömiehen välillä on se, että äänetön yhtiömies vastaa yhtiön toiminnasta vain sijoittamallaan panoksella ja vastuunalaiset vastaavat yhtiön velvoitteista koko omaisuudellaan. Henkilöyhtiö sopii vaihtoehdoksi, kun useampi yhtiömies haluaa mukaan tai on ehkä jossain vaiheessa aikomus muuttaa yhtiö osakeyhtiöksi. Henkilöyhtiö voi maksaa vastuunalaiselle yhtiömiehelle myös palkkaa. Lopulta kuitenkin henkilöyhtiön tulos on vastuunalaisen yhtiömiehen tuloa, vaikka palkkaakin olisi maksettu.

Ohessa linkki jälleen kerran Tilisanomien hyvään kirjoitukseen aiheesta sekä PRH:n sivuille.

Mitä ovat avoimet ja kommandiittiyhtiöt?

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/avoinyhtiojaky.html

 

Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa. Jos perustaa osakeyhtiön yksin, on silloin ainoa osakas ja useimmiten samalla myös koko hallitus. Jos hallituksessa on vain 1-2 varsinaista jäsentä, on pakko olla yksi varajäsen. Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä sekä yhdellä varajäsenellä sekä yhtiön mahdollisella toimitusjohtajalla tulee olla pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella. Muutoin tarvitaan PRH:n lupa, että he voivat toimia yhtiön johto- ja vastuutehtävissä. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on oltava luonnollisia henkilöitä. Osakeyhtiön voi nykyään perustaa kokonaan ilman osakepääomaa, joskin on suositeltavaa tehdä ainakin jonkinlainen sijoitetun vapaan oman pääoman sijoitus, jos osakepääomaa ei ole. Perustamisen voi tehdä PRH:n paperilomakkeilla tai verkkopalvelussa. Aivan hiljattain tuli mahdolliseksi perustaa osakeyhtiö verkkopalvelussa myös osakepääoman kanssa, kun aiemmin se onnistui vain paperilla. Osakeyhtiö kannattaa valita yhtiömuodoksi silloin, kun mukana on useampi kuin yksi yrittäjä / osakas tai jos liiketoiminta ja sen riskit kasvavat. Osakeyhtiössä vastuu on hieman rajoitetumpaa verrattuna henkilöyhtiöihin ja yksityiseen elinkeinonharjoittajaan. Verotus on myös yksi näkökulma tähän asiaan.

Ohessa linkki PRH:n sivuille.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio.html

Yritystä perustettaessa kannattaa miettiä oman toiminnan laajuus ja luonne ja lähteä siitä pohtimaan yhtiömuodon valintaa. Autamme mielellämme liiketoimintasuunnitelman hahmottamisessa sekä yritysmuodon valinnassa ja yrityksen perustamisessa. Uusyrityskeskuksen sivuilta löytyy mukavasti tietoa ja sieltä saa tarvittaessa myös apua.

 

 

 

 

 

Jaa postaus

Katsoitko jo nämä?

Kustannustuki 5

Kustannustuen viides hakukierros alkaa tänään 21.12.2021. Tukea voi hakea Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta klo 9:00 alkaen.

Lue lisää »